kommunikation

Kommunikation

 

En fördel att växa upp med vetskap om att djuren kommunicerar med oss var att det föll sig så naturligt. Jag har aldrig ifrågasatt det. Först var det hundarna som var en stor del av mammas liv, sen blev det hästarna för mig. Det var inte så att jag hörde ord eller såg bilder precis, det var bara en tyst kommunikation och jag visste, eller förstod, att det är vad detta djuret kommunicerar.

 

I slutet på 90 - talet skrev jag en bok tillsammans med en journalist. Boken heter "Konsten att tala med hästar" och den spred sig till mångas bokhyllor, både i och utanför Sverige.

 

Under hela denna resan ifrån att vara en liten person på 5-6 år där detta var naturligt till att ha det som yrke, att jobba med hästar och kommunikation kan ju ses på olika vis beroende på vad man tror på.

För mig har det alltid varit något automatiskt och enkelt.

 

Olika sätt att kommunicera.

 

Telepati, en kommunikation med de icke kända sinnesorganen, ett universellt språk som inte känner ordets eller länders begränsningar. En fin variant av energi som bara är och översätts till den som tolkar det. Ett "Här och nu" - språk som alla har möjlighet att bruka och faktist gör, ibland utan vetskap.

 

Kroppsspråk. Ett spännande ordlöst sätt att visa för varandra vad man vill, inte vill, tycker och tänker. Ett språk där man kan styra eller bli styrd eller samarbeta, beroende på intention. Kombineras allt som oftast med telepatins bilder, då vi, med vårt kroppsspråk ofta kombinerar det med bilder i vår fantasi.

 

Verbal kommunikation. Med ord sagda direktiv, berättelser, flöden av språk du behärskar medvetet. Ljud som symboler för olika betydelser, tex: "Smackning"

Bevisbara vibrationer av stavelser. Kombineras av bilder i fantasin som ett bränsle för ännu fler bilder och uttryck samt kroppsrörelser. Beroende på kultur, mer eller mindre kroppsspråk. Beroende av kultur, mer eller mindre medvetet kroppsligt

 

Dofter. Kroppens eget sätt att uttrycka sig och signalera läger. Frid, sömn, fara, akut fara, stress, rädsla, hat, kärlek, lycka. Olika tillstånd doftar olika hos olika individer.

 

 

 

 

Kombinerad kommunikation

 

Alla individer är olika mottagliga för olika sorters kommunikation. Vissa måste ha tydlighet, andra är mer öppna för subtil vägledning.

 

Att endast kommunicera via telepati ger inte alltid hela bilden, dock om båda är med på det, eller alla inblandade, kan det tränas upp till ett väldigt finstämt sätt att få fram all nödvändig info.

Det är som att träna en muskel, ju mer du använder dig av telepati medvetet, desto klarare kanal får du för att ta emot informationsflödet och desto starkare blir din intention att utelämna bruset som kommer utifrån.

 

Att endast använda sig av kroppsspråk kan göra informationsflödet grovt, hackigt, stort, för stort, för den som ska mottaga ditt informationsflöde.

 

Att endast använda det talade språket kan visa på intellektuell styrka men utan bilder i fantasin eller känslan påkopplad med kroppsspråk blir det ensidigt, torrt, platt och ointressant.

 

Dofter kommer och går oavsett sätt du kommunicerar på, det är inte alltid medvetet styrbart och kontrolleras till stor del av vårt hormonsystem.

 

Känslor, sympati, empati och kärleksmässig kommunikation kan och genomsyrar alla former av informationsflöden. Med eller utan vår vilja.

 

 

Du bestämmer

 

Endast du kan bestämma hur du vill kommunicera. Även om vi samtalar med en vän på samma språk kan det kännas ibland som om man inte talar samma språk alls. Vidga din språkvy genom att blanda in känslor och bilder i fantasin. Gör lite telepatiska övningar tex: meditationer som du finner genom denna:

LJUDBOK

Artiklar

 

Mitt arbete är kommunikation. Om det handlar om hovar, hästen, ryttaren, coachning, träning eller vandring. Allt är kommunikation och jag är anlitad för att tolka en situation, förstå situationen och hjälpa till med min kompetens där jag kan och får hjälpa till.

 

Hela mitt liv går ut på just detta. Ibland möter jag situationer som berör mig extra mycket, det resulterar i texter som jag skriver. Här kommer några smakprov.

 

Workshop & Utbildning

 

Med bred erfarenhet och som en av dom som utbildat mest och flest i ämnet, erbjuder jag dig 2 eller 4 dagars upplevelse i ämnet kommunikation.

 

2 dagars workshop eller 2 dagar till som en 4:a dagars utbildning.

 

Ämnet är kommunikation och vi berör de jag tar upp här på sidan samt några till.

 

Vill du arrangera detta? Hör då av dig! MAIL